EMÄPITÄJÄN ANNISKELURAVINTOLAT Oy:n ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Emäpitäjän anniskeluravintolat Oy (y-tunnus 2335507-4)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Petri Virta (petri@morton.fi)

Emäpitäjän anniskeluravintolat Oy / Konttiravintola Morton
Postiosoite: Palokallio 6, 70800 KUOPIO, Finland
Puhelin: +358 40 828 4832 
Sähköposti: konttiravintola@morton.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Burger Love-kampanjan asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

•    Rekisteröidyt ovat Konttiravintola Mortonin kampanjaan osallistuneet henkilöt. Rekisteröidyistä on rekisteriin talletettu yksilöintitiedot (nimitiedot, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, paikkakunta) ja asiakaspalautetiedot (kuten arvonta- ja kilpailuvastaukset).
•    Tietoja käytetään Konttiravintola Morton ja kampanjaan osallistuvien henkilöiden välisen suhteen hoitamiseen sekä kampanjasta tiedottamiseen.
•    Tiedot säilytetään kampanjan keston ajan, jonka jälkeen tiedot siirretään pysyvään markkinointirekisteriin henkilötietolain mukaisesti, ellei kampanjaan osallistunut kiellä tietojensa käsittelyä. Puhelinnumeroa ei siirretä pysyvään markkinointirekisteriin.
•    Käyttäjä voi koska tahansa kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen; petri@morton.fi 

4. Rekisterin tietosisältö

•    Etu- ja sukunimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, paikkakunta

5. Säännönmukaiset tietolähteet

•    Asiakkaat jättävät tietonsa itse osallistuessaan kampanjaan. 
•    Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

•    Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kampanjarekisteri on toteutettu Google Sheets -palvelussa ja jäseneksi ilmoittautuminen sekä jäsentietojen päivitys Google Forms -palvelussa.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Konttiravintola Mortonin työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteri ei sisällä henkilötietolain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.